• RSS
  • Facebook
  • Twitter
09
Sierpień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Na powierzchni ostatnich kilkunastu lat w całości zmienił się obraz obrotu walutami obcymi. Otwarty wpływ na nową sytuację miał rozwój nowych form bankowości, w głównej mierze pobudzenie rynku nieruchomości dzięki ogromnej dostępności kredytów hipotecznych a również wymiana walut online. Obecnie prawie każda młoda rodzina obciążona jest kredytem hipotecznym, z jakiego środki finansowe przeznaczone były na zakup nieruchomości (domu, działki budowlanej, mieszkania). Zestawiając atrakcyjność warunków, na jakich od wielu lat udzielane są kredyty na cele mieszkaniowe, przeważnie najbardziej atrakcyjny były oraz dalej są kredyty udostępniane w walutach obcych – tutaj pomoże e-kantor. Do przeszłego roku najbardziej atrakcyjne były kredyty udzielane we frankach szwajcarskich. W międzyczasie równie interesujące stały się waluty udzielane w walucie europejskiej. Skutkiem zaciągania przez dziesiątki tysięcy kredytobiorców rozmaitych zobowiązań, jest istnienie dzisiaj znacznego zapotrzebowania na waluty obce, jakimi dopasowywane są raty zobowiązań kredytowych. Dłużnicy sprawdzają, gdzie wolno zakupić najtańsze waluty, sprawdzając zarówno bank, który udostępnił im kredytu, jak i każdy stacjonarny kantor wymiany walut oraz internetowy kantor.

Categories: Biznes

Comments are closed.