• RSS
  • Facebook
  • Twitter
18
Lipiec
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Pragnąc ochronić elektryczne urządzenia domowego użytku przed możliwym uszkodzeniem w wyniku uderzenia w dom pioruna, warto już na etapie jego budowy przewidzieć montaż instalacji przepięciowej. Wskutek wyładowań atmosferycznych jak też w skutku przełączeń zachodzących w instalacji elektrycznej wewnątrz budynku lub w publicznej sieci energetycznej ma prawo dojść do przepięć mogących nadszarpnąć domowe odbiorniki. Jeszcze do niedawna w czasie gdy nadchodziła burza, większa część właścicieli domów i mieszkań wyłączała z prądu wszelkie urządzenia domowe, takie jak telewizory, chłodziarki oraz pecety. Zamiarem tego odłączenia było uchowanie ich przez przepięciem oraz uszkodzeniem (spaleniem instalacji). Dzisiaj czynność ta wolno całkowicie nie wziąć pod uwagę, bo coraz częściej w nowych budynkach instaluje się nadzwyczajny system przepięciowy – potwierdza to produkcja wiązek elektrycznych. Instalację przepięciową ma obowiązek wykonać specjalista elektryk wykorzystując się do ogólnie przyjętych norm w aspekcie odporności udarowych urządzeń technicznych w obiektu oraz prawidłowego ich rozplanowania oraz rozmieszczenia na poszczególnych odcinkach instalacji.

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.